KOMPLEXNÁ LIEČBA OBEZITY DETÍ, DORASTU A DOSPELÝCH

Obezita nie je len jednoduché priberanie na hmotnosti  a ukladanie tuku v dôsledku nerovnováhy medzi príjmom a výdajom energie.

Výhovorky na genetickú záťaž tiež nemajú opodstatnenie, pretože najnovšie poznatky genetiky ukazujú, že človek má na každom chromozóme (okrem chromozómu Y) gény, ktoré zodpovedajú za neurohormonálne vzťahy, metabolizmus  a tvorbu energie.
Povieme si, prečo  úspešná liečba obezity musí byť komplexná a musí byť primerane dlhá.

 

1)Podvedomie je oblasť, ktorá pracuje s archetypmi, emóciami, postojmi, ktoré  ovplyvňujú naše správanie -činy, myslenie, slová. Podvedomie, ako názov hovorí, je nie vedomá oblasť, nevieme prečo sme sa rozhodli pre  určitý druh konania, prečo nás nejaká situácia hnevá…. Nevieme o nej, ale ovláda nás  závažným spôsobom. Ako s a s ňou dohodnúť?  Ako s ňou komunikovať a dozvedieť  sa o sebe viac? Rečou  podvedomia je symbolika.  
Symbolika
nám pomôže nadviazať kontakt , spustiť dialóg , stiahnuť programy z nevedomia do vedomia a tu s nimi pracovať.
V tejto oblasti nám pomáhajú aj preparáty Joalis pozitívne afirmácie, ktoré sú individuálne a vychádzajú z toho, čo konkrétneho človeka naozaj trápi.

 

2) Vzťahy medzi emóciami, stresom  a ochorením orgánov sú lekárom -patofyziológom známe mnohé roky. Jednoduchým modelom je stres a následný vznik žalúdočných  vredov. Pri pokusoch na potkanoch sa podarilo  vyvolať tvorbu vredov  už v priebehu niekoľkých dní. V dôsledku negatívnych emócií   vznikajú poruchy regulácie funkcie žalúdka s oslabením ochrany  sliznice, následnou tvorbou vredov . V poškodenom tkanive sa ľahko usídlia mikroorganizmy, ktoré poruchu funkcie zhoršujú a vzniká uzavretý kruh, ktorý neustále  vysiela  negatívne impulzy k ďalšiemu poškodzovania a zhoršovaniu funkcie tkaniva. Poškodené tkanivá emócie spätne udrýujú a v prípade chronického ochorenia menia emočné spektrum človeka.
Naše emócie  a postoje ovplyvňujú činnosť všetkých buniek i keď  si priamu súvislosť neuvedomujeme, samy sebe vytvárame prekážky v zdravom fungovaní  tkanív  a orgánov. Oslabené tkanivá a orgány  a ukryté a ochranným hlienom obalené mikroorganizmy, parazity ako aj  toxíny z prostredia (očkovacie látky, kovy, exhaláty, žiarenie, chemikálie, lieky)  detoxikujeme preparátmi Joalis.3) Každý prebytok energie  z cukrov, tukov  a bielkovín sa ukladá v podobe tukov, spomaľuje metabolizmus a zvyšuje kyslú reakciu v bunkách. Nedostatočný prísun zásaditých potravín s obsahom draslíka, magnézia, vápnika, ale aj mnohých ďalších mikronutirentov vedie k pocitu hladu a nedostatočnému metabolizovaniu potravín.
Energetické zmeny organizmu a zmeny pH riešime čínskou fytoterapiou (wany) a dietoterapiou podľa poznatkov tradičnej čínskej medicíny, ako aj podávaním organických minerálov.
Spaľovanie prebytku je podmienené dostatočným prísunom kyslíka a spotrebovávaním energie – pohybom .
Naša pohodlnosť  a nevedomosť, a nie nedostok času, ktorý používame ako štít na naše výhovorky, nám znemožňujú využiť všetky zbrane v boji s obezitou.
Vibračné plošiny zosiľňujú intenzitu cvičenia, pretože ich vplyvom dochádza k sťahom aj takých drobných mikrosvalových skupín, ktoré by boli  pri inom pohybe v kľude a nepodporovali by spaľovanie tukov.

 

Rýchle  a nevhodne zrealizované chudnutie vedie ku strate energie, zimomravosti a rôznym iným zdravotným problémom. Oslabenie organizmu je podkladom pre jojo efekt.
Jojo efekt nie je len opätovné zvýšenie hmotnosti, keď sa človek vráti opäť k svojim zaužívaným zvyklostiam. Pri každom chudnutí človek stráca tuk a časť svaloviny, pri priberaní zvyšuje len objem tuku. Z toho vyplýva, že pri opakovanom chudnutí a priberaní môže človek získať aj primeranú hmotnosť, ale v jeho tele bude viac tukových buniek. Tukové bunky uložené v brušnej dutine sú hormonálne aktívne a môžu sa podieľať na zvýšení krvného tlaku, ischemickej chorobe srdca, cukrovke,poruchách menštruačného cyklu a fertility žien,ako aj zvýšení ochlpenia, zvýšení tukov v krvi, únave a podobne.

Odbúravanie  malého lokálneho neestetického nahromadenia tuku chladom a zvyšovanie elasticity ochabnutej kože po schudnutí termoterapiou je otázka prístrojového vybavenia dermatologických inštitúcií.

 

Čo budeme robiť?
prednášať o výžive podľa uznávanej  a dnes oficiálnej tradičnej čínskej medicíny
skúšať rôzne recepty
hýbať sa

Využívať na rýchlejšie  a ľahšie dosiahnutie nášho cieľa:
1) dietoterapiu
2) fytoterapiu
3) homeopatiu  a biorezonančnú detoxikáciu JOALIS
4) ušnú akupunktúru s použitím magnetiek a laseru miesto ihličiek
5)TDP lampu na zmenšenie kyslosti v bunkách  a úpravu  metabolizmu
.

 

ZHRNUTIE
Energetický vklad rodičov a prostredia v čase nášho zrodu tvoria vrodenú energiu, ktorú môžeme prirovnať k sviečke života. Čím viac ju zneužívame, drancujeme a ničíme, tým skôr jej plameň dosiahne koniec.Túto energiu nevieme ovplyvniť, je nám daná. Rovnako ako ju vieme spotrebovávať, vieme jej aj pomáhať a zveľaďovať ju. Ak poskytneme materiál navyše, oheň bude stravovať sviečku menej, pretože bude mať dostatočný prísun správneho paliva.
Palivo získame  a rozprúdime v celom tele  pohybom, dostatočne hlbokým dýchaním a správne zloženou stravou spolu s našou pozitívne naladenou mysľou.


ŽIVOT JE  CESTA POZNÁVANIA SEBA SAMÉHO.
ZDRAVIE NIE JE CIEĽ, ALE SPÔSOB , AKÝM TÚTO CESTU MÔŽEME PREJSŤ.

 


Print Friendly